Pilestredet, Oslo
Application deadline: 
open

Ønsker du å bidra til økt kunnskap om effektiv utvikling av digitale tjenester og hvordan unngå feilslått IT-utvikling?

Vi søker en forsker og 1-2 PhD studenter til det nyopprettede Senter for Effektiv digitalisering av Offentlig Sektor (EDOS) ved SimulaMet.

Om EDOS  

SimulaMets forskningssenter for Effektiv Digitalisering av Offentlig Sektor (EDOS) er nyopprettet, med midler fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD). Det overordnede formålet er å bidra med forskning som kan føre til effektiv digitalisering av offentlig sektor. Forskningen vil være tverrfaglig og i stor grad basert på empiriske undersøkelser som datainnhenting fra digitaliseringsarbeid, eksperimenter og spørreundersøkelser. Sentrale forskningstema i senteret omfatter blant annet:

  • Gevinstrealisering og nyttestyring i utvikling av IT-systemer og digitale transformasjoner
  • Smidige arbeidsprosesser og smidig organisering av programvareutvikling
  • Styring og ledelse av prosjekter og produktutvikling
  • Kompetanseevaluering og ressursstyring
  • Samarbeids og avtaleformer mellom aktører
  • Programvarearkitektur, “teknisk gjeld” og programvarekvalitet

Det vil være frihet til å ha et forskningsfokus på ett eller flere av disse temaene, eller andre tema relatert til organisering, styring og evalueringer av IT-utvikling. Det forutsettes bidrag i større empiriske undersøkelser som har som mål å forbedre digitaliseringen i offentlig sektor.

Senteret er ledet av professor Magne Jørgensen og vil bestå av 2-3 forskere og 2-3 PhD-studenter. I tillegg vil det være en utvidet forskergruppe tilknyttet senteret.

Om stillingene

Vi søker en forsker og 1-2 PhD studenter som ønsker å bidra i senteret. Forskningen skjer i nært samarbeid med offentlige etater, næringsliv og forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt. Formidling og kompetanseoverføring av resultater til offentlig sektor og andre aktører vil være viktig.

Forskerstillingen krever doktorgrad, publikasjoner av høy kvalitet, innsikt i digitalisering i industri og/eller offentlig sektor, samt dokumenterte evner til gjennomføring av empiriske undersøkelser. Relevant faglig bakgrunn av interesse inkluderer, men er ikke begrenset til, informatikk, programvareutvikling, prosjektledelse, økonomi eller organisasjonsledelse. Norskkunnskaper (eventuelt svensk eller dansk) er en forutsetning for data/kunnskapsinnhenting og spredning, mens engelsk vil være publiseringsspråket for forskningsartikler. Søknaden til stillingen bør inneholde motivasjon for hvorfor du søker stillingen og interesseområder, CV med opplysninger om utdanning og relevant erfaring, samt publikasjonsliste der de viktigste arbeidene er vektlagt.

PhD-stillingene krever mastergrad med minst B som gjennomsnitt, gode analytiske evner og gjerne praksis fra ledelse eller gjennomføring av digitalisering i offentlig eller privat sektor. Relevant faglig bakgrunn inkluderer, men er ikke begrenset til, informatikk, programvareutvikling, prosjektledelse, økonomi eller organisasjonsledelse. Norskkunnskaper (eventuelt svensk eller dansk) er en forutsetning for data/kunnskapsinnhenting og spredning, mens engelsk vil være publiseringsspråket for forskningsartikler. Søknaden til stillingen bør inneholde motivasjon for hvorfor du søker stillingen og interesseområder, samt CV med opplysninger om utdanning, relevant erfaring og eventuelle publikasjoner. 

Vi tilbyr

  • Muligheten til å drive forskning av høy kvalitet i et internasjonalt ledende forskermiljø
  • Lønn etter avtale
  • Kontorlokaler sentralt i Oslo
  • Gode velferdsordninger

Les mer om å jobbe i Simula her

SimulaMet bruker Semac’s bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.

I følge Offentleglova kan informasjon om søkerne bli inkludert på en offentlig søkerliste. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For mer informasjon: Ta kontakt med Magne Jørgensen (magnej@simula.no, 92433355).

Om SimulaMet

Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS (SimulaMet) er et forskningssenter eid av OsloMet og Simula Research Laboratory, og holder til i Pilestredet 52.

SimulaMet forsker på internasjonalt høyt nivå, og bidrar i doktor- og mastergradsutdanningen ved OsloMet. Forskningsaktivitetene i senteret er konsentrert omkring nettverk og kommunikasjonssystemer, maskinlæring, samt IT-ledelse og styring.