Export 1 results:
Search results for biblio_type:Talks, contributed
Filters: Author is Håkon Bergsjø  [Reset Search]
2022
K. Friis, and O. Lysne. "5G-sikkerhet: Norge mellom stormaktene." In Digitalisering og internasjonal politikk, edited by H. Bergsjø and K. Friis. Universitetsforlaget, 2022.