Export 3 results:
Filters: Author is Kristian Gjøsteen  [Clear All Filters]
2015
O. Lysne, K. Beitland, K. Gjøsteen, J. Hagen, Å. Holmgren, E. Jarbekk, E. Lunde, F. Manne, and S. Nystrøm. Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Vol. 13. Oslo: Norwegian Ministry of Justice and Public Security, 2015.
2012
K. Gjøsteen, and K. J. Hole. Helseopplysninger på nett In Letter to there editor in Dagens Næringsliv., 2012.
2011
K. J. Hole, K. Gjøsteen, T. Tjøstheim, and L. Nestas. Farene ved e-valg In Feature article in Dagbladet., 2011.